Angelababy杨颖踩毛毛靴显少女心 获保镖护驾

Angelababy杨颖踩毛毛靴显少女心 获保镖护驾

Angelababy杨颖踩毛毛靴显少女心 获保镖护驾
10
views

近日,Angelababy杨颖现身于某个商场,她脚穿着毛毛靴更大秀美腿,尽显少女心,更获得保镖护驾,霸气十足,但Angelababy看到镜头很热情的挥手,还很调皮的躲在墙边卖萌呢。

Angelababy脚踏毛毛靴,保镖护驾,更面带微笑,非常亲切

Angelababy脚踏毛毛靴,保镖护驾,更面带微笑,非常亲切。

保镖护驾,霸气十足

保镖护驾,霸气十足。

Angelababy还在路上整理服饰,不拘小节

Angelababy还在路上整理服饰,不拘小节。

工作人员协助Angelababy整理服饰。

工作人员协助Angelababy整理服饰。

Angelababy

Angelababy杨颖很热情

Angelababy杨颖很热情,还弯腰跟粉丝们打招呼,非常亲民。

56.1K